Kaskinen

Kaskinen / Baltic Bulk Oy

Kaskisten terminaali sijaitsee Suomen pienimmässä kaupungissa, keskellä toimivaa maantie- ja rautatieverkostoa, Kaskisten sataman yhteydessä. Terminaalissa on suurin varastokapasiteettimme, 50 000 m³ bulksäiliötilaa ja 25 000 m² tasovarastotilaa sekä erittäin joustava palvelu.

Useisiin varastohalleihin on suora raideyhteys. Katettu hopper-vaunujen purkuterminaali ja mittava ratapiha satama-alueella antavat mahdollisuuden vastaanottaa kokojunina sekä Suomesta että Venäjältä tulevaa energiapuuta, polttohaketta, pellettiä, lannoitteita ja viljaa. Satamaterminaalissa on vaakauspalvelu.

 

Petri Mämmelä
Kunnossapitomestari
GSM: +358 400 885 061
petri.mammela Sähköposti balticbulk.fi